Neden İşyeri Sigortası Yaptırmalıyım?

Ülkemizde KOBİ ve işyerleri için sigorta güvencesi­ yaşamsal öneme sahiptir. Bu işletmeler, piyasadaki olumsuz gelişmeler ve ekono­mik krizlerin yanısıra çeşitli afetler, beklenmeyen olaylar, ha­sarlar ve kazalar karşısında da varlıklarını yine çok hızlı ve kolayca yitirebilmektedir­ler. Bu nedenle, işyerleriniz için sigorta güvencesi, iç ve dış piyasada etkin ve güçlü bir şekilde yer almanızın temel dayanakların­dan biridir.
1. Sahip olduğu işyerinde oluşabilecek risklere karşı önlem almak isteyen herkes tarafından işyeri sigortası yaptırılabilir.
2. İşyeri Sigortası, işyeri binası, demirbaş eşyalar, makine-tesisat, cam ve emtea vb. varlıklarınızı paket olarak bir araya getirilmiş otomatik teminatlar dahilinde, oluşabilecek risklere karşı güvence altına alır.

İşyeri Sigortası Neleri Kapsar ?

Hırsızlık sonucu çalınan emtea ve sabit kıymetler, hırsızın işyerine girerken verebileceği zararlar

Grev, lokavt, halk hareketleri, terörist eylemler ve kötü niyetli hareketler sonucu ve bu hareketleri önlemek amacıyla yetkililerce yapılan müdahaleler nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek hasarlar

Yer kayması ve toprak çökmesi nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar

Deprem nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar

Yangın sebebiyle veya değil, yıldırım düşmesi sonucu oluşabilecek hasarlar

İşyerinde ya da yakınında çıkabilecek bir yangının yayılması sonucunda alevlerin ve dumanın binaya ya da eşyalara verebileceği zararlar

Doğalgaz, tüpgaz, havagazı ve kalorifer kazanı tesisatının infilakı sonucu oluşabilecek hasarlar

Fırtına ya da fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı cisimlerin çarpması sonucu oluşabilecek hasarlar

Su tesisatının patlaması, sular kesildiğinde sigortalının ya da komşularının musluklarını açık bırakması sonucu doğabilecek hasarlar ve sel ya da su baskınında işyerinin uğrayabileceği zararlar

Çatıda biriken kar sebebiyle oluşabilecek zararlar

İşyerinde bulunan kapı ve pencere camlarının kırılması sonucu meydana gelebilecek hasarlar

Teminatlardan doğabilecek hasarların limitler içinde oluşturduğu enkazın kaldırma masrafları

Her türlü kara, hava ve deniz aracının işyerine çarpması halinde meydana gelebilecek hasarlar

Yangın, dahili su hasarları nedeniyle komşulara karşı sorumluluk

Sigortalının, işyerinde 3. Şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları

Bina sigortalıya ait değilse, o işyerinde kiracı olarak bulunuluyorsa, yangın, dahili su, ve duman hasarlarının gerçekleşmesi sonucunda mal sahibine karşı sorumluluk

Yangın nedeniyle, işyerinin kullanılamayacak duruma gelmesi halinde, sigortalı kiracı ise ve kira bedelini peşin ödemiş ise, işlememiş sürenin kira karşılığı; sigortalı mal sahibi ise, işyerinin boş kalması sonucunda alınamayan kira gelirinden doğabilecek kayıpların