Neden Trafik Sigortası yaptırılmalıdır?

Trafik Sigortası’nın kapsamında; sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş ise Karayolları Trafik Kanunu’na göre, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edilir.
1. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makûl ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.
2. Trafik Sigortası genellikle Kasko Sigortası ile karıştırılır. Trafik Sigortası’nın Kasko Sigortası’ndan farkı, sigortayı yaptıranın değil karşı tarafın uğrayacağı zararların karşılanmasına yönelik zorunlu bir sigortadır.
3. Kaza oranının gün geçtikçe arttığı ülkemizde, Kara yolları Trafik Kanunu’nca herkesin zorunlu trafik sigortası yaptırması gerekmektedir. En yaygın sigorta türlerinden biri olan araç sigortası, artık bir gereklilikten ziyade sorumluluk sigortası olarak adlandırılır.
4. Trafik sigortası, kazaya sebep olan araç sahibinin, kasıtlı olmayarak karşı tarafta yarattığı maddi ve manevi hasarı karşılamak amacıyla yaptırılır. Bu şekilde hatalı tarafı da büyük bir yükten kurtaran zorunlu trafik sigortası, trafikte meydana gelebilecek kaza durumlarında oluşan maddi ve manevi hasarı minimuma indirger